Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

«Όταν έκλαψε ο Κόκο» [Από το blog “ANemos”]Μόλις σήμερα, 20.11.2012, στο blogANemos διαβάσαμε (είδαμε…) αυτό:


Όταν έκλαψε ο Κόκο

Koko the Gorilla Cries Over the Loss of a Kitten

This is old footage of Koko the gorilla loving and caring for a pet kitten...and then crying whenever she finds out the kitty died. If anyone says animals don't feel emotions, show them this.
"People really need to understand a few things. 1. It's not like it's readily safe to study specific animals in the wild and 2. most of the animals that are in legal captivity aren't mistreated. A lot of organizations have taken special care to select their animals very carefully and ensure that they are safe. This is no different then the animal testing that's been going on since f'in forever so if you have a problem with this, then say goodbye to practically EVERYTHING in your house."
TeraGurl2003

ΠΗΓΕΣ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: