Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

«Δαιαβσε το γηρογρα! Μροπείς!» [Από το blog “Η ζωή είναι ωραία”]Πριν από τρεις εβδομάδες, στις 8.3.2013, στο blog “Η ζωή είναι ωραία”  της Σοφίας Κου, διαβάσαμε αυτό:


Δαιαβσε το γηρογρα! Μροπείς!
            Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο.
Ατίπτσυεο ; 

ΠΗΓΗ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: